Love – A History of Hat in Suriname; Hide, Flee or Suicide is een zelfstandige uitgave die is gebaseerd op zes jaar onderzoek en schrijven, en twee tentoonstellingen (FACES in 2016 en WHY? In 2019.). Het resultaat is een 366 pagina’s tellend boek, dat gedurende de Pride Month Suriname is gepresenteerd.

Breder perspectief

Het boek gaat over de lhbtiq+ geschiedenis van Suriname, die in kaart is gebracht vanaf het jaar 1692 tot aan 2021. Het boek plaatst deze geschiedenis in een breder perspectief, want de strijd voor de mensenrechten in bijna alle landen ter wereld vormt de basis van deze geschiedenis. De keus voor Engels als taal van het boek vindt hierin zijn grondslag terug.

Het boek is verkrijgbaar als paperback, hardcover of als e-book, via de webshop van de auteur, Ivan Patrick Liesdek.

Omschrijving

In de webshop wordt het boek als volgt omschreven (hier engizins ingekort : als gevolg van de repercussies van een repressieve, heteronormatieve en bevooroordeelde samenleving is dit aspect van de Surinaamse geschiedenis tot nu toe vergeten, verborgen of opzettelijk vergeten. Nu is deze geschiedenis vastgelegd. De resultaten beantwoorden veel vragen, maar roepen ook nieuwe op.

De ontmaskering van eeuwen van mythen, misvattingen, desinformatie, bedrog en onderdrukking, zou deuren moeten openen en helpen een toekomst te creëren die gebaseerd is op vrijheid en gerechtigheid. Een toekomst die gelijkheid biedt voor iedereen, ook voor degenen die nog steeds gevangen zitten in sociale of religieuze doctrines.

Website

Bij het boek hoort ook een website, lgbthistorysuriname.com. Ook vind je meer informatie over deze uitgave op de bijbehorende Facebook-pagina.